Otázky před záčátkem kurzu

Jsme na horách, kde je často proměnlivé počasí a to k horské kráse patří… V případě špatného počasí u jednodenních akcí, se může akce zrušit ze strany organizátora. V tomto případě ti bude navrhnut jiný termín akce nebo vráceny peníze zpět na účet do 5 pracovních dní. V případě vícedenních akcí, vymyslím zábavný a zároveň bezpečný alternativní program, tak abychom si to užili všichni.

V ceně akcí máš vždy kompletní potřené vybavení. Na akcích kde se vyskytuje horolezecké vybavení, tak je podmínkou mít naše vybavení u ostatních kurzů si můžeš vzít své. V případě vlastního vybavení si vyhrazuji právo nezahájit akci s klientem co bude mít retro vybavení, jako např. sedák z hasičských hadic, atd…. Celkově musí splňovat revize stanovené výrobcem.

Neručíme za nepříznivé a neodvratné následky přírodní, politické, civilní, dopravní, atd … Následky a události vyšší moci, které nemůžeme ovlivnit, jako například počasí na horách. Neručíme za jednání a chování zákazníků mimo řád a metodiku, kterou si před zahájením akce / kurzu stanovíme.

Chci abyste si všichni kurz/akci užili proto je zákazník povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh akce nebo kurzu. Stejně tak je to i s alkoholem a omamnými látky v krvi a nevhodným vybavením po prarodičích. V tomto případě si vyhrazuji právo na vyloučení zákazníka z akce/kurzu. Jsem pojištěný pro případ způsobení újmy na majetku či zdraví způsobené mojí vinou do výše 2 miliónů korun.
Doprava na akce/kurzy není v ceně. Můžeš se dopravit po vlastní ose nebo využít společné dopravy s příspěvkem na pohonné hmoty a provozní náklady. Cenu ti na dotaz vypočítám předem. Ubytování není zahrnuto v ceně. Místo ubytování je vždy předem na rezervováno a zajištěno, platbu za ubytování si vždy platí zákazník sám na místě. Cena a odkaz na ubytování je vždy umístěn v propozicích akce/kurzu.

V ceně kurzu/akce je zapůjčení vybavení, náklady na instruktora a průvodce, pojištění proti újmě na zdraví nebo majetku.