V čem jsme za Vás zodpovědní

Chci abyste si všichni kurz/akci užili proto je zákazník povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh akce nebo kurzu. Stejně tak je to i s alkoholem a omamnými látky v krvi a nevhodným vybavením po prarodičích. V tomto případě si vyhrazuji právo na vyloučení zákazníka z akce/kurzu. Jsem pojištěný pro případ způsobení újmy na majetku či zdraví způsobené mojí vinou do výše 2 miliónů korun.